Strona główna|Oferta|Katalogi|Nowe produkty|Aktualności|Kontakt
 
HomePolityka ZSZ
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP

RECTUS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gumnach jest dystrybutorem, producentem i usługodawcą w zakresie komponentów i technologii do automatyzacji
procesów produkcyjnych oraz kontroli przepływu mediów gazowych i płynnych.

Uwzględniając kontekst organizacji oraz wymagania stron zainteresowanych, nadrzędnym celem RECTUS Polska Sp. z o. o. jest stały wzrost przychodów
z działalności operacyjnej spółki oraz budowanie strategii zarządzania przedsiębiorstwem poprzez rozumienie roli Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
Środowiskowego i BHP, w szczególności w zakresie :

- zapewnienia dostaw produktów o wysokiej i stabilnej jakości, spełniających wymogi przepisów prawa w tym: Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE,
Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz pozostałych dopuszczeń i certyfikatów bezpieczeństwa wyrobu ;

- prowadzenia działalności względem partnerów handlowych, kontrahentów i innych stron zainteresowanych według najwyższych norm i standardów
etycznych i biznesowych ;

- harmonijnego i stabilnego rozwoju Firmy, opartej na profesjonalnej kadrze i wysokich standardach kultury organizacyjnej ;

- ochrony środowiska naturalnego i minimalizowania negatywnych skutków oddziaływania na nie ;

- zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym ;

- ciągłego dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ;

- ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, środowiskowego i BHP.

Postawione przed nami cele zamierzamy osiągnąć poprzez :

- systematyczny nadzór i ocenę dostawców w ramach procedur opisanych w ZSZ ;

- ciągłą kontrolę dostaw i produkcji w oparciu o wyznaczone kryteria ;

- podnoszenie jakości oferowanych produktów i ich doskonalenie ;

- zapewnienie środków i narzędzi umożliwiających stosowanie najlepszych praktyk inżynierskich ;

- przestrzeganie i działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa ;

- budowanie stabilnych i efektywnych więzi z klientami i innymi stronami zainteresowanymi, w tym promowanie pozytywnego wizerunku RECTUS Polska Sp. z o.o. ;

- bezpośredni i otwarty dialog z pracownikami i przedstawicielami załogi ;

- prowadzenie biznesu z uwzględnieniem jego społecznej roli oraz promocji kultury i sztuki ;

- zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego i osobistego ;

- podnoszenie kwalifikacji, świadomości i zaangażowania wszystkich pracowników firmy ;

- stosowanie energooszczędnych, nowoczesnych technologii ;

- projektowanie i produkowanie z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne ;

- angażowanie pracowników w ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy ;

- zapewnienie środków technicznych i finansowych na uzyskanie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii pracy.

Zarząd firmy RECTUS Polska Sp. z o.o. potwierdza, iż niniejsza Polityka została uzgodniona z pracownikami i ich przedstawicielami oraz została zakomunikowana wszystkim pracownikom pracującym w organizacji i w jej imieniu. Treść Polityki została opublikowana dla zewnętrznych stron zainteresowanych.


Gumna, 31.07.2018r.  

RECTUS POLSKA Sp. z o.o.,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy
43-426 GUMNA, ul.Firmowa 14tel. +48 33 / 85-79-800, +48 33 / 472-49-00fax +48 33 / 85-79-808
KRSnr 0000165459|NIP651-15-46-269|REGON276455904|kapitał zakładowy 50.000 PLN
DO GÓRY