Hydraulika siłowa

Powyższy dział zawiera szeroką gamę szybkozłączy, multizłączy, złączy do rur oraz uchwytów do układów hydrauliki wysokociśnieniowej. Wiele zawartych tutaj produktów, z uwagi na swoje wykonanie, znajduje również zastosowanie w innych aplikacjach przemysłowych, gdzie medium to różnego rodzaju płyny lub gazy. Szeroki zakres wykonań materiałowych jak również różnorodność rozwiązań umożliwia dobór właściwego rozwiązania do danej aplikacji.