Technologie

Szukasz produktu związanego z konkretną technologią?

W tym ujęciu, oferowane przez nas produkty pogrupowaliśmy dla Ciebie ze względu na stosowany w układzie nośnik energii np. energia elektryczna, sprężone powietrze, sprężony olej hydrauliczny, para wodna, podciśnienie. Dodatkowo, w osobne grupy zebrane zostały produkty, stosowane w celach kontroli określonych wielkości fizycznych oraz spełniające funkcje specjalne np. testowanie i kalibracja.

 • Analityka procesowa

  Właściwe pomiary składu chemicznego badanego medium w dużej mierze zależą od poprawnie wykonanych układów przygotowania próbki oraz odpowiedniego dobrania linii transportującej próbkę.
  W tej grupie znajdziecie niemal kompletną ofertę produktów, które pozwolą wykonać ten jakże ważny fragment instalacji.

 • Dystrybucja powietrza sterującego AKPiA

  W skład grupy Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki wchodzą produkty i urządzenia, służące do pomiarów i kontroli różnych parametrów instalacji oraz transportowanego medium. Ponadto do grupy tej zaliczają się urządzenia pozwalające na automatyczne sterowania parametrami procesów.

 • Instalacje gazów sprężonych

  Grupa produktów przeznaczonych do budowy instalacji gazów sprężonych. Całość oferty została podzielona na podgrupy ze względu na obszary zastosowań i specyficzne wymogi techniczno-branżowe. Oferta nasza zawiera elementy zarówno do gazów technicznych, np. spawalniczych, jak również dla gazów o klasie czystości 5.0 czy 6.0 ( 99,9999%). W osobnej podkategorii zostały zebrane elementy do aplikacji tlenowych.

 • Kriogenika

  Pod pojęciem technologii kriogenicznych zgrupowaliśmy te z naszych produktów, które ze względu na swoją budowę i użyte materiały znajdują zastosowanie w układach transportu i kontroli przepływu skroplonych gazów o temperaturze do -196°C (-320°F). Tak więc jeżeli szukasz złączy, rur czy zaworów do ciekłego tlenu, azotu, wodoru czy gazu ziemnego (LNG), to znajdziesz je właśnie tutaj.

 • Opomiarowanie procesów przemysłowych

  Nasza oferta w zakresie opomiarowania procesów przemysłowych obejmuje głównie takie pomiary jak: ciśnienie, przepływ i temperatura. W tej grupie znajdziecie produkty, które pozwalają przetransportować dane medium od rurociągu czy zbiornika procesowego do przyrządu pomiarowego. Ponadto grupa zawiera również przyrządy pomiarowe mechaniczne i elektroniczne.

 • Paliwa alternatywne

  Paliwa alternatywne to paliwa lub źródła energii zastępujące paliwa kopalne. Technologie z nimi związane są ciągle rozwijane, a gospodarki światowe dążą do przyspieszenia transformacji energetycznej i redukcji emisji CO2.
  Od produktów z tej grupy, oczekiwane jest spełnianie restrykcyjnych norm i obostrzeń i właśnie takie produkty wyselekcjonowaliśmy dla Was.

 • Technika próżniowa

  Technika próżniowa to potoczna nazwa stosowana dla technologii podciśnieniowych czyli ciśnień w zakresie od atmosferycznego, wynoszącego w warunkach standardowych 1013 hPa do próżni absolutnej (0 Pa). Większość elementów prezentowanych w tej kategorii przeznaczonych jest do próżni niskiej, zwanej również przemysłową (10 hPa = 99%), wykorzystywanej głównie do przenoszenia elementów (automatyzacja) oraz transportu materiałów sypkich.

 • Transport materiałów sypkich

  Układy transportu materiałów sypkich występują powszechnie w górnictwie surowców mineralnych tzw. kruszyw, energetyce, produkcji materiałów budowlanych, przemyśle zbożowo-młynarskim, przetwórstwie tworzyw sztucznych, produkcji farb i lakierów oraz wielu innych branżach. Produkty do budowy takich instalacji muszą charakteryzować się prostą budową, odpornością na ścieranie, wytrzymałością mechaniczną, a w niektórych przypadkach możliwością ich użycia w strefach zagrożonych wybuchem.

 • Układy chłodzenia i termoregulacji

  W swojej ofercie posiadamy komponenty do układów chłodzenia i termoregulacji form wtryskowych, rozdmuchowych oraz ciśnieniowych form odlewniczych. Do podłączenia form stosowane są specjalistyczne szybkozłącza, wielokanałowe multizłącza oraz (w zależności od temperatury procesu) specjalistyczne przewody. Multizłącza dostępne są w konfiguracjach od 6-ciu do 24-ech kanałów. W przypadku przewodów istotną rolę odgrywa sam materiał, gdyż odporność temperaturowa waha się od +60°C, przez +140°C, a nawet do temperatury powyżej +200°C. Komponenty te znalazły również zastosowanie w układach chłodzenia elektroniki przemysłowej oraz bateriach wysokiej mocy.

 • Układy elektroautomatyki

  Synergiczne połączenie sterowania elektrycznego i elektronicznego z pneumatyką – jej elementami sterującymi i wykonawczymi – daje wiele nowych możliwości w świecie technologii i automatyzacji procesów przemysłowych.

 • Układy hydrauliki siłowej

  Oferta firmy RECTUS zawiera szereg komponentów dedykowanych do zastosowań w układach hydrauliki siłowej. Największą grupę stanowią szybkozłącza i multizłącza oparte na ofercie firmy FASTER oraz na produktach szwedzkiej firmy TEMA. Wiele z prezentowanych rozwiązań jest unikatowe i stanowi odpowiedź techniczną na częste problemy występujące przy obsłudze urządzeń hydraulicznych. W naszej ofercie znajdziesz nie tylko szybkozłącza suchoodcinające, ale również z eliminatorem ciśnienia, antywibracyjne z zamkiem sektorowym, ze zintegrowanym złączem obrotowym i wiele innych specjalistycznych produktów.

 • Układy odpylania

  Oferta firmy TURBO, która w całości jest dedykowana zastosowaniu w układach odpylania, to serce każdego z systemów filtracyjnych, składające się z elektrozaworów, kolektorów oraz jednostek sterujących, dzięki którym osiadający pył jest usuwany z filtrów metodą pulsacyjnego uderzenia sprężonym powietrzem.

 • Układy parowe

  Układy parowe są powszechnie stosowane w wielu branżach przemysłowych. W zależności od rodzaju układu, parametry pary mogą się różnić, ale zwykle osiągają maksymalną temperaturę około +500°C i ciśnienie w granicach około 300 barów. Z tego powodu komponenty wykorzystywane w takich układach często są wykonane z wysokogatunkowych stali nierdzewnych i kotłowych. Uszczelnienia grafitowe są szeroko stosowane ze względu na swoją odporność na wysokie temperatury, a przyłącza są zwykle spawane. Poniżej przedstawiono przykłady produktów, które są wykorzystywane w instalacjach parowych.

 • Układy pneumatyki

  Układy pneumatyczne stosowane przy wielu technologiach, szczególnie tam, gdzie nie może być użyta elektronika i elektrotechnika. Czystość i prostota rozwiązań znajduje wiele zastosowań.

 • Układy testowe i kalibracji

  Badanie szczelności podzespołów oraz kalibracja przyrządów pomiarowych to podstawowe zadania spoczywające na producentach urządzeń wielu branż. Szybkość realizacji tego procesu oznacza oszczędności, a niezawodność testowania małą ilość reklamacji i bezpieczeństwo użytkownika. W tej grupie znajdziecie produkty służące do kontroli ciśnienia testowanego komponentu, jak również szybkozłącza umożliwiające błyskawiczne wykonanie testu.

 • Układy transportu cieczy

  Komponenty do mediów płynnych charakteryzują się tym, że musi je cechować absolutna szczelność, jak również możliwość szybkiego i łatwego łączenia czy rozłączenia. Wszystko po to, aby zabezpieczyć układ przed wypływem cieczy na zewnątrz. Szybkozłącza stosowane do transportu cieczy z reguły posiadają obustronne odcięcie w formie standardowego systemu dwustronnego odcięcia lub sytemu bezwyciekowego tzw. flat-face. Do transportu cieczy obojętnych stosuje się również systemy bezzaworowe, jednakże ich zastosowanie podyktowane jest z reguły wymogami dotyczącymi odpowiednio wysokich parametrów przepływu lub konieczności zastosowania komponentów, które nie generują spadków ciśnienia.

 • Układy Ultra High Pressure ( UHP )

  Technologia super wysokich ciśnień obejmuje instalacje, w których ciśnienie medium, najczęściej wody lub emulsji, wynosi od 15000 psi (1034 bar) do nawet 150.000 psi (10342 bar). W tej grupie znajdziecie produkty, których specjalna konstrukcja pozwala transportować i kontrolować medium o tak wysokich parametrach.