Rury precyzyjne i wiązki grzewcze

Grupa rur precyzyjnych i wiązek grzewczych obejmuje wysokiej jakości produkty, o różnych średnicach, długościach i parametrach grzejnych.  Rury precyzyjne wykonane są głównie z stali kwasoodpornych a ich zastosowanie dotyczy szerokiej gamy aplikacji gdzie mamy do czynienia z jednej strony z agresywnymi mediami, wysokim ciśnieniem ale również do mniej wymagających aplikacji, gdzie z kolei występuje agresywne środowisko. Z kolei wiązki grzewcze wykorzystywane są głównie do aplikacji analitycznych i pomiarów ciśnienia gdzie utrzymanie dodatniej temperatury medium ma istotne znaczenie.