Strona główna|Oferta|Katalogi|Kontakt
 
HomeOfertainstrumentation

Złącza z pierścieniami
zacinającymi DK Lok
Rury preizolowane TRACEPAK Złącza z tworzyw sztucznych Reduktory wysokiego
ciśnienia wyjściowego
Zawory D-Pro Szafki przyrządowe VIPAK Złącza mosiężne Reduktory niskiego
ciśnienia wyjściowego
Złącza Green Osłony przeciwsłoneczne Złącza ze stali nierdzewnej Reduktory ciśnienia
bezwzględnego
więcej ... więcej ... więcej ... więcej ...
Zawory iglicowe i manifoldy
- katalog [wersja angielska]

Zawory kulowe
- katalog [wersja angielska]

Monobloki DBB
- katalog [wersja angielska]

Monoflansze
- katalog [wersja angielska]

Zawory iglicowe odcinające
- katalog [wersja angielska]

Kurki manometryczne i akcesoria
- katalog [wersja angielska]


Manometry, termometry,
presostaty, termostaty

- katalog [wersja angielska]
- katalog [wersja polska]

Filtry

- katalog [wersja angielska]

Rury proste
- katalog [wersja angielska]

Rury w zwojach
- katalog [wersja angielska]

Szafki i daszki przyrządowe

- katalog [wersja polska]
- katalog [wersja angielska]

JORDAN - reduktory i zawory
regulacyjne typu sliding gate
- przegląd produktów [wersja angielska]

LOWFLOW - zawory regulacyjne
- przegląd produktów [wersja angielska]

Zawory kulowe odcinające

- katalog [wersja angielska]

Zawory kulowe regulacyjne

- przegląd produktów [wersja angielska]
RECTUS POLSKA Sp. z o.o.,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy
43-426 GUMNA, ul.Firmowa 14tel. +48 33 / 85-79-800, +48 33 / 472-49-00fax +48 33 / 85-79-808
KRSnr 0000165459|NIP651-15-46-269|REGON276455904|kapitał zakładowy 50.000 PLN