O’BRIEN CORPORATION

Firma powstała ponad 50 lat temu w USA. Specjalizująca się w produkcji ogrzewanych rur preizolowanych do instalacji opomiarowania procesów przemysłowych, stanowiących zabezpieczenie przed zamarzaniem linii procesowych, kontroli lepkości medium oraz jego temperatury, nawet dla bardzo długich linii impulsowych od samego początku do końca.
Produkty O’BRIEN znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle wydobycia ropy i gazu, petrochemicznym, chemicznym, celulozowo-papierniczym i w energetyce.
Rectus Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem O’BRIEN CORPORATION na rynku polskim.