Rury

Grupa zawiera ofertę rur precyzyjnych, służących do budowy układów instrumentacyjnych, analitycznych oraz ultra wysokich ciśnień. Podstawę stanowią rury ciągnione bez szwu, wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Szczególną podgrupę stanowią rury do analityki, które w zależności od wymagań mogą zostać poddane procesowi elektropolerowania, jak również nałożenia powłok z krzemionki topionej w celu redukcji przywierania cząsteczek siarki (SILICONERT).