Opomiarowanie

Grupa opomiarowanie została podzielona na trzy podgrupy: CIŚNIENIE, PRZEPŁYW i TEMPERATURA, gdyż właśnie na tych wielkościach fizycznych, w głównej mierze, opiera się kontrola mediów gazowych i płynnych. Najszerszą grupę stanowią MANOMETRY mechaniczne z rurką BOURDON'a i związany z nimi osprzęt. Ponadto posiadamy w ofercie precyzyjne, elektroniczne MANOMETRY, PRESOSTATY, WAKUOSTATY oraz PRZEPŁYWOMIERZE.