Regulatory ciśnienia

Dział zawiera bogatą ofertę REGULATORÓW CIŚNIENIA, zarówno do regulacji mediów gazowych korozyjnych i niekorozyjnych, w tym powietrza, jak również mediów płynnych. W celu łatwiejszego zlokalizowania właściwego produktu zostały one podzielone wg zastosowania ogólnego, następnie wg zakresu ciśnień i w końcu wg wielkości przepływu. Dodatkowo osobną grupę stanowią PANELE REDUKCYJNE i REGULATORY ELEKTRONICZNE.