Napędy elektryczne 90 stopni - modulowany


Napędy elektryczne ćwierć-obrotowe w wersji modulowanej pozwalają na regulację kąta otwarcia przepustnicy lub zaworu kulowego za pomocą sygnału elektrycznego 4-20 mA, 2-10 V, 0-10 V. Rozwiązanie to jest alternatywą dla napędu pneumatycznego z pozycjonerem i eliminuje zagrożenia nieprawidłowej pracy pozycjonera, wynikającej ze złej jakości powietrza sterującego. Niemniej jednak napęd modulowany wymaga odpowiedniego „opracowania” sygnału przychodzącego z przepływomierza i przetworzenia go w sterowniku PLC aby napęd nie pracował w sposób ciągły „falując”, tylko spełniał wymogi trybu pracy S4 ( praca przerywana z dużą ilością łączeń i rozłączeń ).