Pneumatyczne i elektryczne elementy wykonawcze


SIŁOWNIKI, CHWYTAKI, ZACISKI, to podstawowe elementy, służące do zamiany energii zgromadzonej w sprężonym powietrzu na ruch. Są one powszechnie wykorzystywane do automatyzacji procesów wytwórczych oraz jako napędy pomocnicze w urządzeniach różnego typu. Grupa zawiera również pełen osprzęt mocujący oraz czujniki położenia. Ponadto, osobną podgrupę stanowią NAPĘDY i SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE, które znajdują szczególne zastosowanie w układach wymagających precyzyjnej kontroli położenia przy znacznej prędkości pracy.