Manometry puszkowe


Grupa manometrów przeznaczona do pomiaru niskiego ciśnienia. Element pomiarowy stanowi puszka, poddawana działaniu ciśnienia mierzonego medium, na skutek czego ulega odkształceniu.