Separatory z przyłączem gwintowanym


Ochrona przyrządu pomiarowego odbywa się przez zastosowanie przyłącza procesowego z gwintem.