Multizłącza hydrauliczne


Najbardziej popularne na rynku multizłącza hydrauliczne firmy Faster, szeroko stosowane w branży rolniczej oraz maszyn budowlanych. Multizłącza znajdują również coraz częściej zastosowanie w przemyśle, gdzie szybkość operacji łączenia i rozłączania ma duże znaczenie. Zastosowanie multizłączy eliminuje ryzyko błędnego połączenia oraz wydłuża żywotność w porównaniu z monozłączami.