AS-Schneider Group

Oferta firmy AS-SCHNEIDER zawiera szeroką gamę zaworów manometrycznych i zbloczy wielozaworowych, wykonanych ze stali nierdzewnych, kwasoodopornych a także metali i stopów egzotycznych. Ponadto ofertę uzupełniają monoflansze, zawory DBB (double block & blead) oraz inne specjalistyczne zawory kulowe i iglicowe. Produkty firmy AS-SCHNEIDR są powszechnie stosowane w elektrowniach, rafineriach, zakładach chemicznych, na platformach wiertniczych i w naziemnych instalacjach do transportu gazu ziemnego i ropy naftowej.