Oil & Gas


Przed firmami z branży nafty i gazu, stoją ogromne wyzwania wydajnościowe oraz optymalizujące. Cele te jednak muszą być połączone z bezpieczeństwem operacji. W związku z tym proponujemy produkty spełniające powyższe wymagania w każdym sektorze branży: przemyśle wydobywczym, przesyle i magazynowaniu gazu ziemnego i ropy. Wraz z oferowanymi produktami, zapewniamy wymagane certyfikaty.