Woda i ścieki


Dla bardzo wymagającej branży WOD-KAN (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie i przepompownie ścieków) w ofercie Rectus Polska znajdują się m.in. przepustnice międzykołnierzowe ręczne i pneumatyczne, zasuwy nożowe, klinowe, zawory kulowe, kompensatory i zawory zwrotne. Wymienione elementy posiadają atest Polskiego Zakładu Higieny i są dopuszczone do stosowania w układach produkcji i transportu wody pitnej. Ponadto materiały, z których wykonane są elementy mające styczność z przepływającym medium są odporne na działanie środków chemicznych, stosowanych w procesach uzdatniania lub dezynfekcji, których stężenia są zgodne z normami i zaleceniami.