Zawory i elektrozawory do podciśnienia


Specjalne zawory zwrotne, samozamykające, automatycznie odcinają przepływ podciśnienia w linii, gdy przyssawka okaże się wadliwa, nie przylega całkowicie lub gdy brak obiektu chwytanego powoduje spadek wartości podciśnienia w pozostałej części układu zawierającego przyssawki. Zabezpiecza to pozostałe przyssawki przed utratą siły uchwytu oraz przed odpadnięciem elementów chwytanych. Zjawisko to umożliwia również detekcję obecności lub braku chwytanego elementu. Zawory i elektrozawory typu grzybkowego serii 700, przeznaczone do próżni, produkowane są w wersjach 2/2 oraz 3/2, normalnie zamkniętej lub otwartej.