Niskiego przepływu


Reduktory wybrane do reprezentowania tej grupy oprócz tego, że charakteryzują się niskim ciśnieniem wyjściowym (maks. 41.4 bar), to jednocześnie niskim przepływem (Cv mniejsze niż 1.0).