Elektroniczne regulatory ciśnienia


Elektroniczny regulator proporcjonalny daje możliwość dynamicznej zmiany nastawy reduktora ciśnienia w zależności od zmian ciśnienia wejściowego oraz wielkości przepływu aby utrzymać precyzyjnie stałe ciśnienie w instalacji. Niewątpliwą zaletą jest możliwość precyzyjnego ustawienia ciśnienia wyjściowego za pomocą elektrycznego sygnału sterującego, zarówno analogowego jak i cyfrowego.