Niskiego przepływu


Reduktory wybrane do reprezentowania tej grupy oprócz tego, że charakteryzują się wysokim ciśnieniem wyjściowym, to jednocześnie niskim przepływem (Cv mniejsze bądź równie 2.0).