Szybkozłącza hydrauliczne


Grupa zawiera szeroką gamę szybkozłączy hydraulicznych i multizłączy do układów hydrauliki wysokociśnieniowej. Wiele zawartych tutaj serii, z uwagi na swoje wykonanie, znajduje również zastosowanie w innych aplikacjach przemysłowych, gdzie medium to różnego rodzaju płyny lub gazy. Szeroki zakres wykonań materiałowych, wykonań zaworów oraz różnorodność rozwiązań umożliwia dobór właściwego rozwiązania do danej aplikacji. Duży udział w ofercie stanowią multizłącza hydrauliczne, które są coraz powszechniej stosowane w aplikacjach wysokociśnieniowych. Zastosowanie multizłączy wyklucza możliwość błędnego podłączenia oraz znacząco skraca czas podłączenia.