Ekonomizer – Seria E2T

Ekonomizer z pomiarem spadku ciśnienia ΔP sterujący procesem pneumatycznego czyszczenia przemysłowych systemów odpylania.
Układ ekonomizera posiada dwa przekaźniki wyjściowe oraz dwa wejścia cyfrowe.
Wewnętrzny przetwornik ciśnienia różnicowego pozwala na precyzyjną analizę stanu zatkania filtra.
3-cyfrowy wyświetlacz LED pozwala na odczyt w dowolnym czasie statusu pracy urządzenia, aktywności elektrozaworów oraz ewentualnych alarmów.

Menedżer produktu Pneumatic Automation
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Napięcie zasilania
115 VAC 50-60 Hz ± 10 % / 230 VAC 50-60 Hz ± 10 %

Kanały wyjściowe
4-16 lub 20-99

Napięcie na wyjściu dla elektrozaworów
115 VAC 50-60 Hz / 230 VAC 50-60 Hz
24 VAC / 24 VDC

Normy
Dyrektywa 2014/30/UE kompatybilności elektromagnetycznej odpowiadająca zharmonizowanym normom europejskim EN61000-6-2:2005 klasa B normy EN61000-6- 4:2001

Dyrektywa 2014/35/UE niskonapięciowa odpowiadająca zharmonizowanym normom europejskim EN 60947-1:2004