Ekonomizer – Seria EIT

Ekonomizer z pomiarem spadku ciśnienia ΔP sterujący procesem pneumatycznego czyszczenia przemysłowych systemów odpylania. Wewnętrzny przetwornik ciśnienia różnicowego pozwala na precyzyjną analizę stanu zatkania filtra. Układ ekonomizera posiada dwa przekaźniki wyjściowe oraz wyjście sygnału analogowego 4-20 mA do monitorowania wartości spadku ciśnienia ΔP.
Duży wyświetlacz LCD 128 x 64 px pozwala na odczyt w dowolnym czasie statusu pracy urządzenia, aktywności elektrozaworów oraz ewentualnych alarmów.
Klawiatura membranowa pozwala na konfigurację głównych parametrów pracy.

Menedżer produktu Pneumatic Automation
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Napięcie zasilania
115-230 V ± 10% 50-60 Hz

Kanały wyjściowe
Kanały dla elektrozaworów: 4-16
Aktywne wyjście analogowe 4-20 mA proporcjonalne do odczytu ΔP ciśnienia różnicowego

Napięcie na wyjściu dla elektrozaworów
115 Vac 50-60 Hz / 230 Vac 50-60 Hz / 24 Vac / 24 Vdc

Normy
Dyrektywa 2014/30/UE kompatybilności elektromagnetycznej odpowiadająca zharmonizowanym normom europejskim EN61000-6-2:2005 klasa B normy EN61000-6- 4:2001

Dyrektywa 2014/35/UE niskonapięciowa odpowiadająca zharmonizowanym normom europejskim EN 60947-1:2004