Seria 21KB (DN 5mm)

Seria 21 to mini złącze przemysłowe o najpopularniejszym profilu dla tej średnicy. Idealnie dostosowane do pracy w warunkach, gdzie miejsce nabiera szczególnego znaczenia. Złącze dwustronnie odcinające o wysokiej jakości i małych rozmiarach, obsługiwane jedną ręką, duża wydajność przepływu przy minimalnych rozmiarach. Szerokie zastosowanie.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze / inne gazy obojętne / woda

Ciśnienie robocze
Maks. 35 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR)

Wielkość przepływu
300 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza

Siła łączenia
40 N przy ciśnieniu 0 bar
80 N przy ciśnieniu 6 bar


Dodatkowa grafika