Seria 25KB AISI303 / AISI 316L (DN 7,4mm)

Serię 25 zaprojektowano specjalnie dla mediów ciekłych. Jest to wersja obustronnie odcinająca serii 25KA stosowanej do sprężonego powietrza. Połączenie obsługiwane jest jedną ręką. Elementy wewnętrzne wykonano z materiałów niekorodujących. Duża kultura pracy dzięki kulkowemu systemowi zamka.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze / inne gazy obojętne / woda

Ciśnienie robocze
Maks. 35 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -15°C do +200°C (uszczelnienie FKM)

Wielkość przepływu
780 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza

Siła łączenia
40 N przy ciśnieniu 0 bar
120 N przy ciśnieniu 6 bar


Dodatkowa grafika