Multizłącze 2M09 (DN 9mm)

Multizłącze serii 2M09 zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w układach termoregulacji form wtryskowych w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Multizłącze daje nam możliwość łączenia od kilku do kilkudziesięciu obiegów jednym ruchem. Dodatkowo całkowicie eliminuje ryzyko błędnego podłączenia, przyspiesza demontaż i montaż formy wtryskowej. Idealnie rozwiązanie dla usprawnienia produkcji – SMED.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze / woda / płyny chłodzące

Ciśnienie robocze
Maks. 20 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza*
Od -15°C do +200°C (uszczelnienie FKM)
*zależnie od medium

Kompatybilność
Profil FRM (standard francuski 2)