Seria 39KB (DN 19mm)

Zwarta konstrukcja, bardzo duży przepływ dzięki użyciu zaworu Ultra-Flo. Seria 39 obsługiwana jedną ręką, wykonana z mosiądzu. Może być używana zarówno z wtyczkami bez zaworu jak i z wtyczkami z zaworem.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze / inne gazy obojętne / woda

Ciśnienie robocze
Maks. 35 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR)

Wielkość przepływu
3500 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza

Siła łączenia
100 N przy ciśnieniu 0 bar
450 N przy ciśnieniu 6 bar


Dodatkowa grafika