Seria 84KA (DN 8mm)

Proste działanie i zwarta konstrukcja są najważniejszymi cechami tego szybkozłącza. Zawór Ultra-Flo pozwala uzyskać dużą wydajność przepływu przy niskim spadku ciśnienia. Profil wtyczki zgodny z normą ISO 6150 C.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze / inne gazy obojętne / nieagresywne medium płynne

Ciśnienie robocze
Maks. 35 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR)

Wielkość przepływu
2000 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza

Siła łączenia
40 N przy ciśnieniu 0 bar
130 N przy ciśnieniu 6 bar

Kompatybilność
ISO 6150 C

.


Dodatkowa grafika