Miniaturowe elektroniczne regulatory proporcjonalne

Wielkości charakteryzujące siłowniki liniowe i obrotowe takie jak: szybkość i siła czy moment obrotowy wymagają dynamicznej zmiany w czasie pracy. Tradycyjne rozwiązania zazwyczaj zajmują zbyt dużo miejsca. Rozwiązaniem alternatywnym jest elektroniczny regulator, który daje możliwość zmiany ciśnienia w czasie. Ten typ regulatora znany jest jako elektroniczny regulator proporcjonalny. Firma PNEUMAX oferuje zminiaturyzowane wersje regulatorów o przepływach nominalnych 7 Nl/min.

Pliki 2D/3D dostępne w portalu CADENAS

Inżynier ds. szkoleń i wsparcia technicznego
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Rozmiary korpusów / przyłącza
Rozmiar 0: M5 / Ø 4 mm (przepływ 7 Nl/min)
Sposób montażu: indywidualny lub grupowy

Dostępne sposoby sterowania
Analogowy (napięciowy): 0-10 V / analogowy (prądowy): 4-20 mA
Sygnał wyjściowy: analogowy (napięciowy): 0.2 - 10 V

Ciśnienie wejściowe
Minimalne ciśnienie wejściowe: żądane ciśnienie wyjściowe: +1 bar
Maksymalne ciśnienie wejściowe: 10 bar

Zakres ciśnień wyjściowych
Ustawione fabrycznie: od 0 bar do 9 bar
Inne zakresy ciśnienia: na zapytanie

Zakres temperatury pracy i medium robocze
Od -5°C do +50°C

Sprężone, osuszone powietrze, wymagana fltracja min. 5 um

Nieczułość
< ± 0.5 % pełnej skali
(nieczułość - minimalna różnica pomiędzy ciśnieniem zadanym a ciśnieniem wyjściowym, powyżej której regulator zaczyna działanie)