Branża Motoryzacyjna


Automotive to branża, w której złącza testowe Fastest prezentują swój pełny potencjał. Wysokie wymagania jakościowe, maksymalnie skrócony czas produkcji to aspekty, na które każdy producent części samochodowych zwraca należytą uwagę. Dzięki złączom Fastest, praktycznie każdy proces testowania szczelności można usprawnić, poprzez skrócenie czasu testu oraz niejednokrotnie, poprzez poprawę współczynnika FPY (First-Pass Yield). Dzięki dużej różnorodności typów obsługiwanych przyłączy, Fastest zadbał o to, że standardowymi złączami, można obsłużyć ponad 90% aplikacji. Na przykład w przypadku testów silników spalinowych, zarówno na zimno i na gorąco, złączami Fastest można podłączyć się do każdego wymaganego portu.