Złącze testowe seria FIG

Złącze testowe serii FIG z technologią ICON™ jest przeznaczone do uszczelniania wewnątrz otworów gładkich. Zasada działania jest bardzo podobna jak w złączach serii FI, jednak dodatkowe szczęki dociskowe pozwalają zwiększyć, przy niezamocowanym złączu, maksymalne ciśnienie testu aż do 8.3 bar.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze / gazy obojętne / woda

Maksymalne ciśnienie testu
8.3 bar

Temperatura robocza
Od -40ºC do +121ºC

Typ i rozmiar przyłącza testowanego elementu
Zakres średnic wewnętrznych otworów i rur:
Od 27.991 mm do 76.327 mm

Rodzaj sterowania
Pneumatyczne pośrednie

Technologia ICON™
Tak