Złącza JIC 37


Złącza JIC 37 są wykonywane zgodnie z normą SAE J514 (ISO 8434-2). Wykorzystywane są głównie do połączeń hydraulicznych wysokociśnieniowych, ponieważ zapewniają doskonały system uszczelnienia. Dzięki specjalnej budowie złącza JIC 37 gwarantują bezproblemową pracę w warunkach nagłych zmian ciśnienia roboczego czy też wibracji. System ten pozwala na szybkie i sprawne łączenie oraz rozłączanie systemów hydraulicznych.