Złącza GAS 60


Złącza GAS 60 są wykonywane zgodnie z normą BSP 5200. Złącza te są głównie wykorzystywane w tzw. wysokociśnieniowych systemach hydraulicznych. Uszczelnienie uzyskiwane jest na stożku 60° i standardowo jest to uszczelnienie typu metal-metal. W miejscach narażonych na wibracje stosuje się dodatkowe uszczelnienie elastomerowe umieszczone w rowku na stożku 60°. System ten pozwala na szybkie i sprawne łączenie oraz rozłączanie systemów hydraulicznych.