Blokada mechaniczna tłoczyska do siłowników ISO 6432

Blokada umożliwia mechaniczne zatrzymanie tłoczyska siłownika
po zdjęciu pneumatycznego sygnału z wejścia sterującego.
Ponowne podanie sygnału pneumatycznego odblokowuje blokadę mechaniczną.

Menedżer produktu Pneumax
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Kompletna blokada
1260.Ø.51BS

Korpus blokady
1260.Ø.51S

Tylko część blokująca
1260.Ø.51B (Ø12-Ø25)
1320.32.51B (Ø32)