Elektropiloty 30 mm – Seria 300

Elektropilot posiada przyłącze mechaniczne standardu CNOMO i może być montowany na korpusach
elektrozaworów wyposażonych w taki interfejs. Korpus pilota wyposażono w sterowanie ręczne, uruchamiane impulsowo (monostabilne) lub dwupozycyjne. Na rdzeniu mogą zostać zamontowane cewki dwóch typów – o szerokości 22mm (typ MB), oraz o szerokości 30mm (typ MC),

Pliki 2D/3D dostępne w portalu CADENAS

Menedżer produktu Pneumatic Automation

Krzysztof Ceranowicz, +48 334724947, k.ceranowicz@pneumax.pl

e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Typ
Standard CNOMO
Szerokość: 30 mm
Średnica nominalna (cewka 5 W): Ø 1.3 mm / (cewka 2 W): Ø 0.9 mm

Ciśnienie robocze
Od 0 bar do 10 bar

Temperatura
Maksymalna temperatura medium: +50°C / otoczenia: +50°C

Przepływ (Pwe=6 bar, ΔP= 1 bar)
53 Nl/min - dla Ø 1.3 mm (5 W) / 20 Nl/min - dla Ø 0.9 mm (2 W)

Moc pobierana
Cewka VDC: 4 W - praca (po otwarciu) dla Ø 1.3 mm
Cewka VDC: 2 W - praca (po otwarciu)dla Ø 0.9 mm dla cewki niskiej mocy

Czas reakcji
13 ms - otwarcie (po podaniu napięcia) / 5 ms -zamknięcie (po wyłączeniu napięcia)