Rozdzielacze sterowane elektrycznie


Rozdzielacze pneumatyczne uruchamiane sygnałem elektrycznym. Sterowanie odbywa się na zasadzie bezpośredniej (od 0 bar) lub serwo-wspomaganej, w której wymagane jest minimalne ciśnienie robocze. Elektrozawory w formie indywidualnej lub zgrupowane na tzw. "wyspach zaworowych".