Jednostka kontrolna E9T dla sondy E9TRB

Sonda z E9TRB jest przyrządem pomiarowym z mikroprocesorem. Jednostka kontrolna E9T służy do ustawienia, zarządzania, wizualizacją i sygnałami pochodzącymi z sondy tryboelektrycznej.

Menedżer produktu Pneumatic Automation
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Napięcie zasilania
115 VAC 50-60 Hz ± 10 % / 230 VAC 50-60 Hz ± 10 %

Pobór energii
3 Watt przy maksymalnym obciążeniu

Wyjście analogowe
4 - 20 mA

Normy
Dyrektywa 2014/30/UE kompatybilności elektromagnetycznej odpowiadająca zharmonizowanym normom europejskim EN61000-6-2:2005 klasa B normy EN61000-6- 4:2001

Dyrektywa 2014/35/UE niskonapięciowa odpowiadająca zharmonizowanym normom europejskim EN 60947-1:2004