Nierdzewne odstojniki kondensatu – Seria DS

Odstojniki kondensatu ze stali nierdzewnej Classic Filters są produktami służącymi zbieraniu i usuwaniu cieczy koalescencyjnej, bez zmian ciśnienia w układzie. W całości wykonane są z pręta, bez połączeń spawanych. Dzięki temu spełniają wymogi normy NACE MR-01-75. Odstojniki pozwalają na izolację zanieczyszczeń płynnych, bez negatywnego wpływu na układ. Mogą być również stosowane jako zbiorniki na zanieczyszczenia dla standardowych filtrów, wydłużając w ten sposób czas pomiędzy opróżnianiem filtrów podczas przeglądów serwisowych.

Menedżer produktu Instrumentation

Dominik Gągola, +48 334724932, d.gagola@rectus.pl

e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Ciśnienie wejściowe
Maks. 350 bar (wg karty katalogowej)

Porty przyłączeniowe
Od 1/8" do 1/2" NPT

Porty spustowe
Od 1/8" do 1/2" NPT

Materiał
Korpus: 316L
Siedzisko: Viton

Certyfikat
PED / NACE

Typ
DS112 / DS122 / DS127 / DS212 / DS215 / DS232 / DS235