Generatory podciśnienia (PX)

Pneumatyczne generatory podciśnienia (eżektory) działają dzięki wykorzystaniu zasady dyszy (zwężki) Venturi’ego. Jedna dysza (lub więcej) jest zasilana sprężonym powietrzem, generując strumień powietrza, który przy kontakcie z otoczeniem „wciąga” przez port nr 2 otaczające powietrze. To „wciąganie” tworzy strefę o ciśnieniu niższym niż atmosferyczne i w rezultacie generowane jest podciśnienie.

Menedżer produktu Pneumax
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Typ
Jednostopniowe generatory podciśnienia
Tzw. wzmacniacze przepływu (granulaty, produkty sypkie, płynne, itp.)
Wielostopniowe generatory podciśnienia
Wielostopniowe i wielofunkcyjne generatory podciśnienia

Zakres przepływów dla podciśnienia
Od 7 do 350 l/min (jednostopniowe generatory podciśnienia)
Do 3390 l/min przy zasilaniu 5.5 bar (tzw. wzmacniacze przepływu)
Od 55 do 1500 l/min (wielostopniowe i wielofunkcyjne generatory podciśnienia)

Temperatura pracy
Od -20°C do +80°C (zależnie od typu)