PTS przewody zbrojone PVC

Elastyczne przewody wykonane z PVC i uzbrojone w spiralny drut stalowy. Wytrzymałe na ciśnienie
oraz kompresję związaną z podciśnieniem. Duża odporność chemiczna na działanie kwasów i zasad.

Menedżer produktu Pneumax
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Średnice przewodu wewn./zwen.
Ø19 / Ø25 mm
Ø25 / Ø32 mm
Ø32 / Ø41 mm
Ø45 / Ø55 mm
Ø50 / Ø60 mm
Ø60 / Ø72 mm
Ø75 / Ø89 mm

Zastosowanie
- przewody ssące dla dużych przepływów podciśnienia
- przewody do transportu produktów stałych (proszki, gruz, itp.), gazów, cieczy, itp.