Sekwenser – Seria E1T

Sekwenser sterujący procesem pneumatycznego czyszczenia przemysłowych systemów odpylania.
Układ sekwensera posiada dwa przekaźniki wyjściowe oraz dwa wejścia cyfrowe.
3-cyfrowy wyświetlacz LED pozwala na odczyt w dowolnym czasie statusu pracy urządzenia, aktywności elektrozaworów oraz ewentualnych alarmów.

Menedżer produktu Pneumatic Automation
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Napięcie zasilania
115 VAC 50-60 Hz ± 10 % / 230 VAC 50-60 Hz ± 10 %

Kanały wyjściowe
4 -16 lub 20-99

Napięcie na wyjściu dla elektrozaworów
115 VAC 50-60 Hz / 230 VAC 50-60 Hz
24 VAC/24 VDC

Normy
Dyrektywa 2014/30/UE kompatybilności elektromagnetycznej odpowiadająca zharmonizowanym normom europejskim EN61000-6-2:2005 klasa B normy EN61000-6- 4:2001

Dyrektywa 2014/35/UE niskonapięciowa odpowiadająca zharmonizowanym normom europejskim EN 60947-1:2004