Seria TXM – zewnętrzny generator

Chwytaki serii TXM z koniecznym zewnętrznym źródłem podciśnienia. Powierzchnia chwytająca wykonana z pianki lub z przyssawkami (d30 / d40) i opcjonalnymi zaworami zwrotnymi. Używane w logistyce, do przenoszenia dużych przedmiotów w magazynach, w zrobotyzowanych stanowiskach pakujących. Wbudowane zawory zwrotne umożliwiają użycie z elementami półprzepuszczalnymi
o różnym kształcie. Idealne dla maszyn pakujących oraz sortujących.

Menedżer produktu Pneumax
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Wymiary
130 × 400 mm / 130 × 600 mm / 130 × 800 mm / 130 × 1000 mm / 130 × 1200 mm / 130 × 1400 mm

Typ
A1 - jeden rząd rowków w gąbce
A3 - trzy rzędy rowków w gąbce
A5 - pięć rzędów rowków w gąbce
B30 - z przyssawkami d30
B40 - z przyssawkami d40

Aplikacje
- logistyka, przenoszenie dużych przedmiotów w magazynach
- zrobotyzowane stanowiska pakujące
- wbudowane zawory zwrotne umożliwiają użycie z elementami półprzepuszczalnymi o różnym kształcie
- idealne dla maszyn pakujących oraz sortujących