Szybkozłącze typ 02KA (DN 1,5mm)

Seria 02 KA to najmniejsze szybkozłącze na świecie, które można obsługiwać jedną ręką. Złącze o wysokiej jakości i bardzo małych rozmiarach. Duża wydajność przepływu przy niskim spadku ciśnienia. Duże możliwości zastosowania.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze / inne gazy obojętne / woda

Ciśnienie robocze
Maks. 35 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR)

Wielkość przepływu
40 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza

Siła łączenia
7 N przy ciśnieniu 0 bar
19 N przy ciśnieniu 6 bar