Szybkozłącze typ 1100KA (DN 5,5mm)

Seria 1100 stosowana jest głównie w obszarze sprężonego powietrza i cieczy. Nadaje się do mniejszych instalacji pneumatycznych oraz narzędzi pneumatycznych z przepływem do 900 l/min. Solidna konstrukcja o niewielkich wymiarach. System łączenia z obsługą oburącz.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze / inne gazy obojętne / ciecze obojętne

Ciśnienie robocze
Maks. 20 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR)

Wielkość przepływu
900 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza

Siła łączenia
35 N przy ciśnieniu 0 bar
100 N przy ciśnieniu 6 bar


Dodatkowa grafika