Szybkozłącze typ 209KL (DN 9mm)

Seria 209 – system szybkozłączy suchoodcinających, wyróżniających się wyjątkowo niskim poziomem wycieku oraz minimalną objętością „martwej przestrzeni”. Brak inkluzji powietrza podczas procesu łączenia. Łatwa obsługa przy użyciu jednej ręki, jak również dzięki ergonomicznej tulei ryglującej.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Inne gazy obojętne / medium płynne / sprężone powietrze

Ciśnienie robocze
Maks. 15 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR)

Wielkość przepływu
1887 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza

Siła łączenia
130 N przy ciśnieniu 0 bar
270 N przy ciśnieniu 6 bar


Dodatkowa grafika