Szybkozłącze typ 25KB (DN 7,4mm)

Model 25KB zaprojektowano specjalnie dla mediów ciekłych. Jest to wersja obustronnie odcinająca serii 25KA dla sprężonego powietrza. Zawory w gnieździe i we wtyczce otwarte podczas połączenia obu elementów. Podczas rozłączania zawory zamykają się, zapewniając minimum strat. Obsługiwane jedną ręką (tuleja ryglująca nie musi być odciągnięta do tyłu podczas łączenia). Elementy wewnętrzne wykonano z materiałów niekorodujących. Duża kultura pracy dzięki kulkowemu systemowi zamykania.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze / inne gazy obojętne / woda

Ciśnienie robocze
Maks. 35 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR)

Wielkość przepływu
780 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza

Siła łączenia
40 N przy ciśnieniu 0 bar
120 N przy ciśnieniu 6 bar


Dodatkowa grafika