Szybkozłącze typ 41KF (DN 10mm)

Seria 41 jest zaprojektowana jako szybkozłącze do wody, bez zaworu odcinającego. Szybkozłącze odpowiednie maksymalnie do ciśnienia 35 bar. Wszystkie części szybkozłącza produkowane z materiałów niekorodujących (np. mosiądz), co wyklucza ryzyko korozji. Brak zaworu powoduje, że obsługa jedną ręką jest niemożliwa, tuleja ryglująca musi być ręcznie odciągnięta do tyłu podczas łączenia.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Woda

Ciśnienie robocze
Maks. 35 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR)

Wielkość przepływu
58 l/min (dla spadku ciśnienia 0.5 bar) dla wody

Siła łączenia
10 N przy ciśnieniu 0 bar
10 N przy ciśnieniu 6 bar

Kompatybilność
Rectus 27 / Cejn 417