Szybkozłącze typ 52KB (DN 6mm)

Model 52KB jest bardzo mocnym, stalowym szybkozłączem używanym do wysokich ciśnień roboczych (do 50 bar). Gniazdo z zaworem odcinającym może być łączone zarówno z wtyczką z zaworem jak i bez zaworu odcinającego. Obsługiwane jedną ręką (tuleja ryglująca nie musi być odciągnięta do tyłu podczas łączenia). Bardzo duży przepływ (technologia Ultra-Flo). Elementy łączenia wykonano ze stali utwardzonej z powierzchnią galwanizowaną dla dodatkowej ochrony.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze / inne gazy obojętne / woda

Ciśnienie robocze
Maks. 35 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR)

Wielkość przepływu
680 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza

Siła łączenia
150 N przy ciśnieniu 0 bar
350 N przy ciśnieniu 6 bar


Dodatkowa grafika