Zawory blokujące – Seria 50-T50

Zawory blokujące służą do utrzymywania ciśnienia w obwodzie roboczym układu pneumatycznego
nawet wtedy, gdy zasilanie jest odłączone. Są one montowane zazwyczaj bezpośrednio na siłowniku,
w celu utrzymania jego pozycji nawet w przypadku awarii i nagłego spadku ciśnienia w układzie zasilania, co chroni przed opadnięciem siłownika. Zawory blokujące dostępne są w wersji
jedno- i dwukierunkowej. Zawory blokujące (odcinające) nie mogą być stosowane jako zawory bezpieczeństwa.

Menedżer produktu Pneumax
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Funkcje
Zawory blokujące jednokierunkowo
Zawory blokujące dwukierunkowo

Złącza pneumatyczne
Wtykowe (robocze): na przewód Ø 4 / Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 / Ø 12
Gwintowane (robocze): gwint zewnętrzny / gwint wewnętrzny G1/8”, G1/4”, G1/2”
Gwintowane (sterowanie): gwint wewnętrzny M5

Temperatura pracy
Od -5°C do +50°C

Ciśnienie pracy
Od 0.5 bar do 10 bar